Ulcinj

Svojim položajem Ulcinj zauzima krajnji južni deo Jadranskog primorja, a nalazi se u jugoistočnom dijelu Crne Gore. Južnim dijelom izlazi na Jadransko more, a istočnim dijelom protiče rijeka Bojana. Ulcinj leži na otvorenom moru, naspram Otrantskih vrata. Predio na kojem je grad nastao i na kojem se i dalje razvija veoma je brdovit. Zapadno od grada nalazi se poznati primorski grad i crnogorska luka Bar. Sa blizu 20 km plaža, od toga 15 km finih peščanih, maslinjacima od oko 88.000 stabala, ljekovitim svojstvima pijeska, blata i mineralne sumporne vode. Ulcinj predstavlja respektabilan ekonomsko-turistički potencijal za razvoj turizma (elitnog, nautičkog i zdravstvenog).

Ponudu za LJETO 2021 pogledajte ovdje: