Mezopotamija

 područje u jugozapadnoj Aziji između rijeka Eufrata i Tigrisa. Među najstarije poznate velike antičke civilizacije ubrajaju se i civilizacije Mezopotamije.