Likija

drevna planinska regija u jugozapadnoj Anadoliji. Prema najranijem spominjanju Likije kao Lukka Land, u hetitskim i egipatskim tekstovima, Likijci su bili povezani s grupom poznatom kao Morski narodi. Zabilježen je i kontakt s grčkom i s rimskom civilizacijom, što je regiji dalo životni vijek od preko 2000 godina. Relikvije Likijaca i danas su vidljive kao prepoznatljive grobnice isklesane na stijenama sa strana litica. Likija je poznata i kao tirkizna obala i čini značajan dio turske rivijere. S čistim morem i prekrasnom mediteranskom obalom, regija je izvrsna za ronioce, plivače i jahte.