CRNA GORA

sezona 2022

HERCEG NOVI – TIVAT – BUDVA – SUTOMORE – BAR – DOBRA VODA – ULCINJ

S M J E N E / 5 NOĆI – 6 DANA

21. 06. – 27. 06.
26. 06. – 02. 07.
01. 07. – 07. 07.
06. 07. – 12. 07.
11. 07. – 17. 07.
16. 07. – 22. 07.
21. 07. – 27. 07.
26. 07. – 01. 08.
31. 07. – 06. 08.
05. 08. – 11. 08.
10. 08. – 16. 08.
15. 08. – 21. 08.
20. 08. – 26. 08.
25. 08. – 31. 08.
30. 08. – 05. 09.
04. 09. – 10. 09.
09. 09. – 15. 09.

POLASCI: ZENICA, KAKANJ, VISOKO, SARAJEVO
POLAZAK IZ ZENICE: 23.00h; POVRATAK IZ ULCINJA: 15.00h

 

P O V R A T N A

ODRASLI 

DJECA 3 – 12 god.

KORISNICI SMJEŠTAJA 

75 

50

KORISNICI SAMO PRIJEVOZA 

80 

55

JEDAN SMJER 

50 

35