8. mart u Albaniji

𝟏 𝐢 𝟐 𝐝𝐚𝐧 𝟑/𝟒.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟐 (četvrtak/petak) – BiH – Drač
𝟑 𝐝𝐚𝐧 𝟎𝟓.𝟎𝟑. (subota) – Berat – Vlora
𝟒 𝐝𝐚𝐧 𝟎𝟔.𝟎𝟑. (nedjelja) – Kruje – Skadar – BiH